NOTS arrangerte sin årlige lokallagssamling i Nesbyen 15. til 17. september. Temaet for årets lokallagssamling var aktivitet i lagene, hva de ulike lagene har fått til, og hva NOTS skal gjøre videre. Her er hovedbudskapet kommunikasjon og medlemsverving, og hvordan det kan oppnås, men lagene står fritt til å velge de aktivitetene de ser som mest relevante for dem.

– Det har skjedd mye siden det første lokallagssamlingen på Lillehammer i fjor. Da ble temaer og tiltak nevnt og diskutert, i år har vi konkrete erfaringer, og de presenterte vi på samlingen i Nesbyen, sier Stian Bergeland, som er leder i NOTS sentralt.

Imponerende engasjement
Bergeland er først og fremst stolt av den organisasjonen han leder, og optimistisk på vegne av NOTS framtid. Det drypper stadig inn nye medlemmer til organisasjonen, og i løpet av det siste året er det opprettet tre nye lokallag: Follo, Finnmark og Tromsø. Årets samling trakk totalt 15 deltakere fra seks av de ni lokallagene samt NOTS sentralt.

– Det er fantastisk å se hva slags folk som sitter i de ulike lokallagene og det engasjementet de har. Vi har dyktige folk over hele landet som brenner for saken og er veldig ivrige, og det gleder meg som leder sentralt, sier Bergeland.

– Når man reiser hjem fra en slik samling er man ofte veldig gira og full av ideer og motivasjon. Men det er viktig å ha i bakhodet at vi er alle frivillige og vi innhentes raskt av hverdagen og tidsklamma. Derfor er ett av rådene jeg gir lokallagene å ikke gape over for mye, men heller sørge for å gjennomføre en eller to aktiviteter, sier Bergeland.

– Lista over ting man kan gjøre er uendelig lang, og her står lagene fritt til å prioritere det de mener er mest relevant i sitt nedslagsfelt. Det var også litt av poenget med årets samling: å diskutere hva som er gjort i de ulike lagene siden siste og hvilke erfaringer de har med det, forklarer han.

Bygger videre på status fra 2016
Ettersom fjorårets lokallagssamling var den aller første i NOTS historie, fungerte den som et referansepunkt og et utgangspunkt for en årlig tradisjon med en slik felles samling: en status for hva som skjer i lokallagene. Derfor var temaet i fjor helt enkelt å starte diskusjonen.

Oppsummeringen av 2016-samlingen var at NOTS må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS. For å få til det, må det skapes med engasjement lokalt, slik at folk ser NOTS verdien og potensialet av NOTS.

Da ble det lagt fram en rekke tiltak, slik som guidede fellesturer, stirydding og vedlikehold for å få folk over på mindre brukte stier, samarbeid med Trailguide.net for å promotere bærekraftige stier folk bør bruke, og å involvere seg når det skal gis ut sykkel- og destinasjonskart.

Saken fortsetter under

NOTS Lokallagssamling - sykkeltur Nesbyen - Trym Enger 1400x1050
NOTS kjemper for stisyklistenes interesser, og lokallagene er organisasjonens ansikt utad. Foto: Trym Enger

NOTS kjemper for stisyklistenes interesser, og lokallagene er organisasjonens ansikt utad. Foto: Trym Enger

Hva har skjedd på et år?
Årets samling bygget videre på dette ved å ha fokus på aktiviteten i lokallagene og inspirere hverandre. Hva har de ulike lagene gjort og hvilke erfaringer har de med tiltakene?

Tre av lokallagene presenterte hva de har gjort. NOTS Drammen har laget en plakat med stivettreglene som kan plasseres ut ved alle utfartsstedene i kommunen. Lillehammer har gjennomført en rekke guidede turer og fortalte om sine erfaringer med det, og Trondheim har drevet stibygging og samfunnskontakt.

– I Trondheim var det mye skriving i media om konflikter mellom stisyklister og andre brukergrupper, så de fortalte litt om hvordan de håndterte det, og også om stibyggingen de har drevet med i år. Det vi ser, er at mye av disse konfliktene er skapt og hauset opp av mediene for å få klikk, sier Bergeland. 

I tillegg fortalte fokehelsekoordinatoren i Nes kommune om sykkelsatsingen i kommunen og hvordan utviklingen er lagt opp der.

Sosiale rammer
– Siden samlingen i år var lagt til Nesbyen, var det naturlig å ta inn noen fra det stedet og høre om de løsningene de har valgt der, sier Bergeland.

Derfor ble søndagens sosiale fellestur en guiding rundt en av de nyanlagte stiene i hyttefeltet i Nesfjellet.

– Det er interessant å se hvordan de tenker på ulike steder, og jeg synes stien var veldig morsom å sykle. Dessuten er det viktig at får litt tid sammen på den aktiviteten vi brenner for. Det bidrar til å bygge lagfølelsen i organisasjonen, og derfor legger vi alltid opp til en sosial tur på slike samlinger, sier Bergeland.

Medlemmene bestemmer
– Lokallagene har stor frihet til å gjennomføre de aktivitetene de vil, men i saker av nasjonal betydning er det viktig at vi som organisasjon har ett standpunkt utad. Det kan for eksempel være i saker som vedrører vernearbeid eller regelendringer som det med elsykler. Men det er ikke styret sentralt som bestemmer politikken. Den bestemmes av medlemmene, og det skjer gjennom løpende gjennom kontakt med lokallagene, på disse lokallagssamlingene og på årsmøtet, som er NOTS høyeste organ, sier Bergeland. 

NOTS Lokallagssamling 2017 - Foto Trym Enger 1400x933
NOTS lokallagssamling i Nesbyen trakk representanter fra seks av de ni lokallagene. Foto: Trym Enger

NOTS lokallagssamling i Nesbyen trakk representanter fra seks av de ni lokallagene. Foto: Trym Enger