Skien har intet mindre enn to pumptracker, og en av dem finner du ved Stigeråsen skole. 

Pumptracken ved Stigeråsen skole er bygget av Trailhead Nesbyen, for Gulset Nærmiljøsenter. Den er finansiert gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og spillemidler.