Ved Lersbrygga idrettsanlegg i Sande, har sykkelgruppa i Sande Sportsklubb anlagt en pumptrack.

Den er asfaltert, og entrepenørarbeidet er gjort av Kjellås AS, samt dugnadsarbeid fra Sande Sportsklubb.