– Miss Piggy har en stor bygget trekonstruksjon som ser ut som en grisehale, der du først sykler over stien og så under den igjen før den fortsetter videre, sier...