Da Herja Endurolaug startet med Zwift-treff før jul, var det først og fremst som et sosialt tiltak for å holde liv i gruppa som nå teller over 300 stisykkeldamer etter en sesong som hadde vært sterkt preget av koronanedstengninger og utallige avlyste arrangementer og fellesturer. 

– Da vi satte i gang med dette i november, var det først og fremst for å holde kontakten i gruppa. Med koronasituasjonen der vi oppfordres til å unngå for mye kontakt, så derfor tenkte vi at en fast tur i uka på Zwift kunne være en fin mulighet til holde fellesskapet i gruppa ved like, sier Marna Omre.