Genierklærte Dave Weagle står bak flere av terrengsyklingens viktigste nyvinninger de siste årene. Mest kjent er han for multilink-opphenget DW-link. 

På sitt eget merke Evil har Weagle valgt en opphengsløsning med kun ett svingpunkt mellom frontramme og bakhjul. Til gjengjeld plasserer Delta-opphenget flere ledd mellom bakrammen og selve demperenheten. Alt for å lure bakdemperen til å dempe bakhjulets bevegelse akkurat slik Dave Weagle mener den bør dempes.