Vi har lagd en oversikt over hvordan du kan gjøre små justeringer i innstillingene på din sykkelkomputer for å spare strøm.

Innstillingene varierer i liten grad fra sykkelkomputer til sykkelkomputer. I denne oversikten har vi tatt utgangspunkt i en Garmin Edge 520.