Vi har vel alle satt oss et mål – enten om vi ønsker å bli raskere, komme i bedre form, om vi har sett oss ut et crux, eller om det er andre ting vi ønsker å bli bedre på for å kunne ha det enda morsommere på sykkelen.

Det eneste som er litt kjipt med å bli bedre, er at man må tørre å feile, og akkurat der er det vel mange av oss som stopper litt opp. I frykten for å falle.