19 entusiaster møtte opp da Pete Laing holdt et stibyggerkurs i Trysil mandag kveld. Pete er blant annet kjent for å være en av de startet utbyggingen av Glentress og andre anlegg i 7stanes i Skottland. Pete jobber i dag som konsulent og stibygger på heltid, og var i Trysil i forbindelse med byggingen av en Skills Course ved Radisson Blu Resort Trysil.

Olve Norderhaug jobber for Destinasjon Trysil, og deltok på kurset.– Pete snakket om hvordan man kan utnytte terrenget best, hvordan man finner gode linjer, ulike byggestiler og byggeteknikk. De fremmøtte fulgte godt med og allerede kl. 10 dagen etter var de første i gang med å bygge egne sykkelstier. Dette lover godt for stiutviklingen i Trysil!– Hva vil skje av stibygging i Trysil fremover?

Annonse

– I «Smotteskogen» skal vi forsøke å få til tre nye stier, som linker sammen med skills-coursen som bygges ved Radisson. Området er ikke veldig stort, men tanken er at man her skal få en introduksjon til øvrig stinettverk i Trysil. I tillegg har vi utpekt et område i Grimsåsen i Trysil, som vi mener er veldig godt egnet til å bygge nye stier. Trolig vil vi komme i gang med det i løpet av sommeren. En gruppe jobber fortsatt med en knotsti oppe i Trysilfjellet. Denne håper de skal være klar til Utflukt. – Hva mente Laing om potensialet for sykling i Trysil?

– Pete var imponert over planene for sykkelsatsningen i Trysil, og mente vi hadde gode forutsetninger for å lykkes. Marken er utfordrende enkelte steder, med mye stein, noe som krever tilgang på masser av riktig type. Dette brukte vi en del tid på i forbindelse med skills-coursen. Skills-coursen trodde han ville bli veldig bra, med flere muligheter for videreutvikling. Han kommenterte også det lokale engasjementet fra de frivillige som veldig positivt.Satser på sti

Tidligere i år ble det kunngjort i en pressemelding at Trysil satser tungt på terrengsykling i de kommende år. Pete Laing´s visitt var bare et av de første stegene i et langsiktig prosjekt.

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører har utviklet en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet har fått arbeidsnavnet Trysil Bike Arena. Planen er utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene for stisykkel i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet vil bli fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten. Totalt skisserer masterplanen en kostnadsramme på 25 millioner kroner som kan gjennomføres over 3 års tid. Satsningen vil kunne gi 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk.

Les også: Alt om Skistar

Begynner i sommer

- Vi åpner heisen til sommeren for å støtte utviklingen av opplevelser i Trysil og skape grunnlag for å sikre driften av Radisson Blu Resort Trysil gjennom sommeren og høsten, sier Helge Bonden, daglig leder i SkiStar Trysil.

- Trysil Bike Arena vil bli et helhetlig stisykkelprodukt for hele familien, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil. - Vi skal egentlig gjøre det samme som vi har gjort om vinteren, utnytte naturen til å utvikle Trysil som en arena for lek og moro for familien, denne gangen med sykkel istedenfor ski.

– Vi starter med å markedsføre sykkeltilbudet i påsken, med stand og markedsmateriell i skianlegget skjærtorsdag og langfredag. Deretter vil markedsaktivitetene løpe jevnt gjennom sommeren og høsten. Stisykkelarrangementet Utflukt som arrangeres av Terrengsykkel/FriFlyt er et viktig arrangement, der rundt 500 ivrige stisyklister kommer til Trysil St.Hanshelga. Trysilrittet er også et viktig sykkelarrangement, med over 1000 deltakere. Det arrangeres første helga i juli.

Les også: Ski og seil med Christian Radich i Lyngen

Les også: Alt om verdens sprekeste mann, Kilian Jornet