HVOR?
  • Kommune: Oslo - Østmarka
  • Lengde: 0-10 km
  • Tidsbruk: 0-1 time
  • Vanskelighetsgrad: 2. litt krevende

Slik kommer du dit

Skykle fra skullerudstua og påå til vannverket

Endepunkt

Skullerudstua

Terreng

Smal fin sti

Rutebeskrivelse

Start på skullerud og sykle opp til vannverket, derfra stien opp til rundvann, Følg stien til venstre med en gang du ser rundvann, Sykle hovedstien bortover skullerudåsen i ca 2-300 meter, ta av en liten sti til venstre parralellt med hovedstien. Sykle denne til du kommer til en større sti på tvers. Sykle bare tvers over denne og fortsett på singletracken.Fortsett på denne til du krysser hovedstien og sykle tvers over denne. Fortsett på singeltracken til du igjen kommer til hovedstien. Sykle hovedstien litt tilbake mot rundvann og ta av inn til høyre retning vest. Følg stien innover. Her er det mange muligheter. Bare å velge hvor man vil leke. Sjekk gps sporet for en heftig og artig nedkjøring fra åsen. Bør testes.På toppen kan kan ta en tur bort på kanten mot vest og få en fin utsikt

GPS