HVOR?
  • Kommune: Kristiansand
  • Lengde: 0-10 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Kjerrane har generelt færre stier og færre kryss, så det er enklere å orientere seg.

Beregn ca. 20 minutter transportsykling fra sentrum inn til enden av Grotjønn. 

  • Vanskelighetsgrad: 4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 8 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 320 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved enden av gamle mandalsvei, enden av Grotjønn

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.

Veien tar av fra bydelen Suldalen. Innerst i Suldalen følger du veien innover mot Grotjønn. 

Turen begynner med en seig grusklatring. Følg grusveien som heter Hovedturløypa.

Hovedturløypa går fra Kjerrane og ca to mil nordover, greit holdepunkt. Følg denne ca. 800 meter og ta til høyre i første veikryss. 

Etter omtrent 300 meter på sti skal du holde til høyre (ikke 180 grader sørover) og østover. Etter ca. 500 meter, ta til høyre i stikryss igjen og begynn på klatringen opp mot turens høyeste punkt som ligger 172 meter over havet. 

Når du når turens høyeste punkt etter ca. 2,5 kilometer skal du ta til venstre på sti nordover. Her får du et fint parti på svaberg i litt mer åpent terreng, før du får en bratt og morsom utforkjøring ned til Riksvei 9 og Kristiansand Jernstøperi. 

Her krysser du ei kraftgate og inn i skogen langs et sandtak. Stien går ut til kraftgata igjen, hvor du tar til høyre inn på sti nok en gang. Enda litt mer fin utforkjøring før du krysser ei ny kraftgate og følger sti mot Lomtjønn. 

Ved enden av Lomtjønn skal du krysse den samme kraftgata igjen, og stien dreier sørover. Stien fortsetter langs Langetjønn før du får ei klatring opp mot Krokvann(skiltene sier Kroktjønn/vann). 

Stien kommer opp til myra ved Krokvann. Her skal du ta til venstre bort til demningen. Fra demningen får du en bratt og teknisk stigning opp mot Åmliknuten. Fin utsikt fra selve toppen. 

Morsom utforkjøring ned fra Åmliknuten til det første krysset du kom til på vei ut. Vær oppmerksom, du skal til høyre i første stikryss. Hold rett fram. Etter ca. 150 meter skal du ta til venstre inn på sti. Herfra er det fin utforkjøring ned mot Kjerrane igjen på østsiden av hovedturløypa.

Hvis du ønsker å sykle andre turer i området, har vi her noen anbefalinger til stisykkelturer som vi har syklet selv.

Oversiktskart over Kristiansand med inntegnet rute, Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Kristiansand med inntegnet rute, Fra Stisykling i Norge.