Hallingdalsregionen satser massivt på stisykling. De kommende årene er det planer for stibygging- og utvikling for flerfoldige millioner kroner.  

Mye har allerede blitt bygget og står ferdig, men andre store prosjekter er også underveis.