Etter nærmere to år med planlegging og bygging står endelig den nye heisbaserte flytstien i Hemsedal klar. Stien er på hele 7 km og dermed blant de lengste i Norge - navnet er Sentrumstien.

Hemsedal er en del av den storstilte sykkelsatsingen som har foregått i Hallingdal de siste årene, og sentrumsstien dobler antall heisbaserte stikilometer, dermed får syklister nå betydelig mer variasjon.