Med byggevirksomheten som foregår i Hallingdal nå, er det liten tvil om at ambisjonene er høye.  

Regionen satser samlet mot å bli store på stisykling, og dette samarbeidet innebærer både informasjonsarbeid, skilting, tilrettelegging, og ikke minst stibygging.