Med koronasituasjonen og vesentlige smittevernrestriksjoner på både organiserte og uorganiserte eventer, blir årets Global Fatbike Day litt annerledes enn normalt. Likevel er det flere norske ildsjeler som har pønsket ut lokale arrangementer innenfor gjeldende smittevernregler. 

Alta: Inviterer flyktningene på fatbiketur
I Alta er det lange tradisjoner for fellesturer i forbindelse med Global Fatbike Day, og 2020 er ikke noe unntak. Trygve Nygård i GLØD Explorer arrangerer fellestur på fatbikedagen i år også, men med en ny vri. I samarbeid med Alta kommunes «Skap en gjest»-program har Nygård laget et opplegg for Flyktningetjenesten i kommunen.