– Vi opplevde noen episoder i hvert eneste ritt i år der ryttere og støtteapparatet deres tøyde reglene i meste laget. Det gikk hovedsakelig på forhold som kutting av stier, hva man tar med seg på depotet og skifte av vitale deler på sykkelen underveis i rittet. Det må vi slå ned på, sier Peter Odvin Lomsdalen, som har hovedansvaret for koordineringen av Østafjells Enduro Serie kommende sesong.

– Oppdager vi brudd på regelverket vil det få konsekvenser i form av tidsstraff eller disk og bortvisning fra rittet. Hvilke sanksjoner som vil gis, avhenger av hvilken type regelbrudd det gjelder, og dette er beskrevet i rittreglementet. Det er deltakernes ansvar å gjøre seg kjent med regelverket, men vi skal være tydeligere på å kommunisere dette ut til deltakerne. Denne sesongen vil vi legge ut alle reglene på seriens nettsider, slik at det blir lettere for deltakerne å finne regelverket, sier han.