Slik andre trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen for idretten ble, er det likevel ikke rom for breddearrangementer for voksne eller deltakere fra andre regioner. Derfor velger rittledelsen i DrammEnduro å utsette det populære endurorittet til 14. august. 

Slik gjeldende smittevernregler er, ville DrammEnduro ikke kunnet arrangere annet enn eliteklasser dersom de hadde holdt fast ved den opprinnelige datoen 12. juni.