På ryttermøte før start, ble avslutningen på etappe to beskrevet som litt krevende, og at man burde følge litt ekstra med, på grunn av noen kuler mot slutten.

Stien er et spor som er brukt av skogsmaskiner, og i slike spor får man gjerne avsetninger med jord som blir til kuler. Så også her, og rytterne kom ovenfra i stor fart, inn i segmentet som på kalles «Logging run» på Strava. Etappe to begynte oppe på Grimsåsen som er et kjent turmål for stisyklister. Der krysset etappen over, og endte på østsiden av åsen.