Bontrager lanserte sine nye hjelmer med den unike WaveCell-teknologien rett før påsken. WaveCell, som er en tredjepartsteknologi som Bontrager/Trek har eksklusiv bruksrett på i sykkelhjelmer,  består av centimeter høye bølger av plast som erstatter en del av skummet inn mot hodet. Bølgene kan komprimeres i høyden og både fjære og dempe langs hodet mellom bølgene. Bontrager mener Wavecell beskytter vesentlig bedre mot hjernerystelser enn Mips og andre alternativer, og at terskelen for at bølgene beveger seg skal være så lav at hjelmen også vil begrense skadene ved mindre slag. De viser til egne undersøkelser som backer opp dette. Det er lett å se for seg at tregheten i WaveCell-cellene, i forhold til f.eks Mips vil dempe og fordele mer energi langs hodet enn det raskt glidende Mips kan gjøre. Uavhengige tester fra Virginia Tech rangerer Bontragers nye WaveCell-hjelmer som aller best, litt bedre enn tilsvarende hjelmer med Mips. Bontrager på sin side hevder at WaveCell i deres sykkelhjelmer vil forhindre 99 av 100 hjernerystelser.

Bontrager_2