Med økt tilrettelegging for sykling og satsing fra både stat og kommuner, er det stadig flere som velger å ta sykkelen i bruk til både trening, transport og daglige gjøremål. Som syklist er det viktig å synes godt i trafikken, og det finnes noen sykkelhjelmer som gjør deg ekstra synlig.

Husk at det finnes regler for hvilken belysning du skal ha på sykkelen, uavhengig av hva hjelmen har. Hjelmer med lys skal derfor ikke sees på som et substitutt, men et tillegg. På samme måte er det lurt å ta i bruk klær med reflekser eller refleksdetaljer.