Som en del av arbeidet med å hjelpe kultur- og idrettsaktører gjennom koronapandemien og konsekvensene den har, har det vært mulig å søke om støttemidler.

Det gjorde også sykkelklubben SK Rye, og utfallet var noe overraskende – det medførte at de gikk med en halv million i overskudd.

Annonse

Det var torsdag at TV2 meldte at Rye og Mackenzie-Robinson vil ha en åpen debatt om nettopp disse krisepakkene til idretten.

– Vi synes det var viktig å reise denne problemstillingen. Idretten er helt avhengig av folks tillit og det skapes ved åpenhet. Det har vært for mye lukkethet og uheldig pengebruk i idretten tidligere. Man må kunne diskuteres om krisepakkene er laget på en riktig måte når vi i praksis ender opp med et større overskudd enn i et normalår. Ved å være åpne om dette håper vi å kunne bidra til å spisse krisepakkene enda bedre for fremtiden, sier Mackenzie-Robinson til Terrengsykkel.

– Hva kan du si om Ryes økonomiske modell, og hvor kommer inntektene som dere har søkt kompensasjon for fra?

– Vi har søkt kompensasjon for inntektsbortfall for flere av våre største arrangementer som ble avlyst. NM i terrengsykling lot seg gjennomføre, men led likevel et konkret tap grunnet korona. Alle søknadene våre har blitt godkjent. Rye er jeg ganske sikker på har relativt lik økonomisk modell som de fleste andre idrettsklubber. Likevel ble fjoråret et økonomisk annerledesår ettersom mange av klubbens variable kostnader ble borte. Det vi i normale år bruker på treningssamlinger, fellesarrangement og deltakelse i konkurranser ble redusert til et minimum og det bidro igjen til et overskudd som ble større enn i et normalår.

– Er det et mål at Rye skal gå med overskudd?

– Nei, vi skal bruke midlene våre til å ivareta vår samfunnsoppgave som er å få barn, unge og voksne i aktivitet. Samtidig skal vi også påse at dette gjøres på en forsvarlig måte og at midler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som er fattet i klubben. Vi har vel mer eller mindre gått cirka i null de siste årene.

– Hvis dere nå blir å beholde pengene, hva konkret tenker du de skal gå til?

– Hver krone skal brukes til å få barn, unge og voksne tilbake i organisert aktivitet etter korona. Vi skal få opp entusiasmen og idrettsgleden igjen. Spesielt barn og unge har hatt det tøft i denne perioden. Vi har et sterkt ønske om å gjøre det vi kan for å bidra positivt for idrettsfamilien. Helt konkret fordeling og til hvilke aktiviteter midlene skal brukes til har vi imidlertid ikke rukket å ta stilling til enda.

– Vil du oppfordre andre klubber som befinner seg i samme situasjon om å melde fra?

– Det må hver og enkelt klubb bestemme selv. Vi heier imidlertid på åpenhet og tror alle innenfor idretten vil være tjent med å være åpne om dette temaet.