Da myndighetene i starten av mai gikk ut med meldingen om at det ikke ville bli åpnet for arrangementer med mer enn 200 deltakere før tidligst 1. september, skjønte Offroad Finnmark at de ikke ville kunne gjennomføre de to klassiske distansene i ekstremrittet på Finnmarksvidda, det 30 mil lange OF300 og det 70 mil lange OF700, på forsvarlig vis innenfor de gjeldende restriksjonene. 

– Da grensen på 200 deltakere kom, skjønte vi at de lange rittene ikke kom til å la seg gjennomføre. Vi har for eksempel matservering, overnatting, dusj og garderober på de obligatoriske sjekkpunktene, er det vanskelig å overholde avstandsregler. Og på grunn av logistikken rundt dette og andre praktiske forhold, vil det heller ikke fungere med tiltak som fleksibel starttid for å unngå at vi overgår maksgrensa på antall personer på samme sted, forklarer Abrahamsen.