Det er totalt fem verv som skal fylles.

Stian Bergeland gir seg som leder etter tre år som NOTS-sjef. Han var egentlig på valg i fjor, men gikk med på å ta ett år til da valgkomiteen ikke greide å finne noen lederkandidat. Bergeland var da klar på at 2017 var hans siste år som leder.

Annonse

Les også: – Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS 

I tillegg til ny leder, skal det velges nestleder, kasserer og to styremedlemmer. Valgkomiteen har følgende forlag til årsmøtet:

Leder Christian Jensen (for 2 år)
Nestleder Lars Thomte (for 2 år)
Styremedlem Morten Bertelsen (for 2 år)
Styremedlem Erik Skontorp Hognes (for 1 år)
Styremedlem Tore B Lundemo  (for 2 år)
Styremedlem Daniel Dobrev (for 1 år)
Styremedlem Trym Enger (ikke på valg)
Styremedlem Stian Sæthre (ikke på valg)
Varamedlem Rune Kyllenstjerna (for 1 år)
Varamedlem Arne Bøe (for 1 år)
Varamedlem Kjell Ivar Moland (for 1 år)

Dette sier valgkomiteen om kandidatene
Lederkandidat Christian Jensen (35) kommer fra Orkanger. Han har mye erfaring med organisasjonsarbeid og har sittet som leder i flere utvalg og styrer. Han har særlig tanker om hvilken retning NOTS bør utvikles i som sammenfaller med NOTS sin strategi fra tidligere år.

Nestlederkandidat Lars Thomte (46) er styremedlem i NOTS Oslo & omegn og har en variert bakgrunn med bred erfaring fra organisasjonsarbeid. Han har bred kompetanse på digital kommunikasjon og ønsker mer ansvar for utviklingen av organisasjonen.

Styremedlem Morten Bertelsen (42) mangeårig NOTS-medlem, lang org. Erfaring og jobber som journalist i Dagens Næringsliv.

Styremedlem Erik Skontorp Hognes (Trondheim) er styremedlem/nestleder i NOTS Trondheim.

Styremedlem Tore B. Lundemo kommer fra styret i NOTS Drammen.

Styremedlem Daniel Dobrev (27) bor i Oslo og betegner seg selv som en praktiker og en som liker å få ting gjort. God organisasjonserfaring.

Les også: NOTS:  Vi må bli flinkere til å minne folk på at de kan bli medlemmer 

Tre nye varamedlemmer
Valgkomiteen har i sin innstilling også satt opp forslag til tre varamedlemmer for det nye styret.

– For å bedre ressurskapasiteten, og fordi vi anerkjenner at det er betydelig med frivillige som ønsker å bidra, har vi satt opp tre kandidater for vararoller. Dette er personer som alle har uttrykt ønske om å bidra i NOTS, og som har gitt gode beskrivelser av seg selv og sin kompetanse, og uttrykt genuint at de vil bidra i NOTS. Derfor har vi valgt å sette disse opp som varamedlemmer, men det er opp til styret å velge hvordan de velger å inkludere disse, sier Anders Anker-Rasch, som er leder i valgkomiteen.

Varamedlem Arne Bøe (Oslo) er 54 år og helårssyklist, flere lokale verv og har ønske om å bidra til flere av de sentrale punktene i NOTS sitt arbeide som passer med hans profil.

Varamedlem Rune Kyllenstjerna (Nittedal) er en ivrig syklist og far, og ønsker å bidra i NOTS sitt arbeid der han har mulighet.

Varamedlem Kjell Ivar Moland (Ski) sitter i nystartede NOTS Follo og er entusiastisk til NOTS sitt arbeid.

Mer enn bare valg
I tillegg til valg av nytt styre, blir det vanlige årsmøtesaker samt at årsmøtet skal ta stilling til budsjett og arbeidsplan for 2018 og innkomne forslag, inkludert endring av medlemskontingent.  Se sakslisten her   

Årsmøtet er åpent for alle NOTS medlemmer, og organisasjonen oppfordrer alle til å delta. Møtet arrangeres klokka 18.00 i Parkveien 53B.

Det vil også være mulig å bli medlem der og da for folk som vil engasjere seg.  De som ikke kan delta fysisk kan følge årsmøtet live på nett. Streaming skal settes opp i løpet av dagen og vil bli lagt ut på NOTS hjemmesider.