Det er Cato Symrebu, miljøarbeider på Ingieråsen ungdomsskole og lidenskapelig opptatt av stisykling og stibygging, som har satt i gang stibyggerprosjektet. 

– Rektor ved skolen, Erling Berrum, ville gjerne utnytte området til å skape mer aktivitet for elevene, og spurte meg om hva jeg trodde vi kunne få til på det lille området skolen hadde til rådighet. Jeg så flere muligheter for skogteigen, som består av en hovedsti og flere sidespor der vi kunne legge inn ulike elementer, sier Symrebu.