Stisykling vokser stadig i popularitet i Norge.

Det har også medført at det utbedres og bygges mer sti enn noen gang.

Annonse

Nå kommer en internasjonal brukerundersøkelse, som skal brukes i arbeidet med en kommende stibyggerutdannelse i Norge. Stibygging har gått fra å være i all hovedsak dugnadsbasert, til å bli en profesjon også her til lands, etter som flere store destinasjoner nå satser på stisykling som reiselivsnæring. 

Den utvikles i regi avEU-prosjektet «DIRTT» (Developing Inter-European Trail Builder Training, red.anm), hvor Fagskolen Tinius Olsen og Opplysningskontoret for Terrengsykling er partnere.

«Vi ser at utviklingen av nye, tilrettelagte arenaer for terrengsykling er en helt avgjørende forutsetning for å få et større terrengsykkelmiljø i Norge, og mer bærekraftig bruk av naturen. Stibyggerne er den kanskje viktigste ressursen for å sikre at syklister og lokalsamfunn får produktet de drømmer om.» sier Lars W. Jensen i Opplysningskontoret for Terrengsykling i en pressemelding. 

«Spørreundersøkelsen som nå sendes ut til europeiske syklister skal bidra til å prioritere og forme innhold for den kommende fagutdannelsen for stibyggere, som forventes ferdig i 2022. Gjennom å delta i spørreundersøkelsen, bidrar du til å styre utviklingen i en retning som avspeiler ønskene i ditt lokale sykkelmiljø.» heter det videre i pressemeldingen. 

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen som er åpen fram til 15. mai 2020.