Oppstryn IL har fått penger fra Gjensidigestiftelsen til å forlenge den populære stien oppover Hjelledalen. Med den planlagte utvidelsen blir stien nesten seks kilometer. – Vi søkte om midler i høst, og har gått og ventet og trippet siden vi sendte søknaden for å se hva som skjedde, så dette er skikkelig moro, sier Fred Syversen i Folven Adventure Camp. Han er en av ildsjelene bak stisykkelprosjektet i Stryn, og gleder seg til å komme i gang med stibyggingen, som skal gjøres på dugnad. – Vi har en fantastisk gjeng her, både med grunneiere som ikke bare gir oss lov til å bygge men også hjelper oss med hogst og stirydding, og folk fra idrettslaget og lokale ildsjeler som stiller opp, sier Syversen. Slik Napenstien står i dag, er den drøyt tre kilometer lang. Med forlengelsen oppover dalen blir stien opp mot seks kilometer lang. Sykler man i tillegg en ekstra bit fra der Napenstien slutter i dag videre ned til Folven, blir stituren enda lenger. Les også: Åpner ny sti i Stryn Se stipatruljens tur i Napen  Saken fortsetter under Åpner om senest to årSpadene settes i jorda så snart det blir bart, og prosjektet som utføres på dugnad skal i følge søknaden stå ferdig innen to år. Men Syversen regner med at det kan gå fortere. – Jeg håper og tror at vi kan åpne stien tidligere. Men vi har satt to år fordi man aldri kan vite hva slags forhold vi får. Det kan jo bli korte høster og dårlig vær her på Vestlandet, og det tar vi høyde for i søknaden, forklarer han. Les også: Anlegger Stryns første bygde sti   Saken fortsetter under Stien er prosjektert ferdig innen to år, men målet er å bli ferdige før. Foto: Fred Syversen For alle– Napen er bygget slik at den skal være en opptur for ferske stisyklister, gi den selvtillit og lyst på mer, samtidig som den er full av utfordringer for erfarne ryttere, sier Syversen. Stien egner seg godt til shuttling for de som vil kjøre fra bunnen til toppen, men det er også mulig å sykle veien for de som vil det. I tillegg er Napenstien åpen for ferdsel til fots, uten at det skaper problemer for verken gående eller syklende. – Det er veldig oversiktlig her, så brukerne får lett øye på hverandre og tar hensyn, sier Syversen. Andre faseDet siste tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen går til fase to i Napen-prosjektet. Fase en sto ferdig i 2017. Syversen utelukker ikke at det kan bli ytterligere bygging etter at fase to er ferdigstilt.Det er tredje gang Oppstryn IL har fått penger fra Gjensidigestiftelsen til å bygge sykkelanlegg og stier. Første gang var i 2014. Da fikk laget 145 000 kroner til å bygge pumptrack og skateanlegg. Året etter fikk de 172 500 kroner til å bygge Napen stien. Nå har de altså fått ytterligere 184 000 kroner til å forlenge stien oppover i dalen. Under Strynefestivalen 2019 blir det guidede turer på stiene. Interessert i stibygging og bærekraft? Saker om friluftspolitikk, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner. Saker om ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark. NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her. Dugnadsgjengen fikk hjelp fra øverste hylle til planleggingen av Napen. Fra venstre Mark McClure, Halvard Avdem og Shane Wilson - Fred Syversen