– Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes. Dette er det bred enighet om hos oss, og dette dreier seg om kjerneverdiene til NOTS, sier Rickard Sundell, som er pressekontakt i Norsk Organisasjon for Terrengsykling.

FAKTA NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.
  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.
  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.
  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.
  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.
  • Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling http://www.nots.no

Med gode kjøreregler og syklister som bruker fornuft er det plass til alle også på vinterstid, mener NOTS, som ikke er noen tilhenger av forbud. Derfor brukte NOTS første årsmøte på å vedta et nytt sett vintersyklingsregler, som er like relevant enten det er tjukkas eller vanlig terrengsykkel som frister mest. 

– Det vi ønsker med disse vintersyklingsreglene, er å formidle at det er lov å bruke marka også på vinteren, men som vanlig at all bruk medfører at man også må vise hensyn til andre brukere, sier Sundell.

Hva er egentlig best i vinterskogen? Fatbike eller vanlig terrengsykkel? 

Sundell understreker at i skiløypene er skiløpere og gående de myke trafikantene, og syklistene de harde trafikantene. Han ber derfor syklistene følge de nye vintersyklingsreglene for å forhindre konflikter og sørge for at alle som ferdes i marka på vinterstid har gode opplevelser.

Lite trøbbel
– Vi opplever nå, akkurat som på sommeren, at konfliktnivået er så å si fraværende. De aller fleste vi møter er smilende og hyggelige markabrukere som er like glade i å bevege seg i skog og mark som vi er. Defleste stisyklister som også sykler på vinteren gjør det nok helst av alt fortsatt på stier, langrennsløyper er begrenset spennende og brukes fremst for transport mellom stipartier. Men jeg ser at muligheten for konflikter i skiløypene er til stede, det er jo faktisk ikke 100 prosent harmonisk alle steder hvis alle går på ski heller, sier Sundell, og fortsetter:

– Men det er derfor vi vil ut med snøvettreglene: for å komme med noen føringer for de som kanskje ikke er vant til å dele marka i alle sammenhenge, og for å inspirere til å tenke seg om i forhold til andre markabrukeres opplevelse når man er på tur, sier han.

Les også
Diplomatene i Hakkebakkeskogen 

NOTS ble etablert i 2004, og med ti års erfaring som diplomater i skogen, med målsetting om å unngå brukerkonflikter i marka, slik at alle kan få drive med det de liker best i naturen.

NOTS vintersyklingsregler
1. Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående

2. Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke

3. Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig

4. Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side

5. Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt

6. Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig

7. Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene

8. Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor. Løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.

Se også:
Terrengsykkel har lansert en ny web-serie om Fatbike 

I januar arrangerte Norges Sykleforbund det første uoffisielle NM i fatbike på Lygna. Se bildene