Winthrop har blitt ett av Nord-Amerikas tre store fatbikemiljøer i løpet av de siste årene. 

Andre store tjukksykkelmiljøer er Midtvesten med store åpne frosne prærier som gjør det lett å sykle overalt om vinteren, og Alaska med uendelig villmark og hundrevis av mil med snøskuterspor som lokker tjukksykkelfolket til skogs.