Ja, dette er dyre sykler.  

Ikke mange ser på det som fornuftig å bruke rundt 20 000 kroner på en sykkel fulldemper til barn.