Mange av punktene på denne listen gjelder (selvfølgelig) også for voksne når de skal kjøpe sykkel, men kanskje spesielt for barn.  

Uansett om barnet bare skal sykle til eller fra skolen eller prøve seg på terrengsykling, er det viktig at syklingen blir lystbetont.