Våre Agon-briller kom utstyrt med Impactx Laser red-linser.

Disse er tilnærmet klare i lite lys, men har en grå-rosa farge sammenlignet med helt klare glass. De blir raskt mørkere i sterkt lys.