I år skal gjørmemarerittet unngås

NOTS har ledet dugnadsarbeidet og Østmarkas Venner har hatt et ord med i laget foran årets utgave av Terrengsykkelrittet.

Sist oppdatert 25. mai 2016 kl 11.00
FOTO: Snorre Veggan
FOTO: Snorre Veggan

Les også: Siste dugnad i Terrengsykkelrittet-løypa

Det kom massiv kritikk etter at Terrengsykkelrittet i fjor ble avviklet i striregn og etterlot seg en rekke gjørmehull. Østmarkas Venner krevde at kommunen måtte si nei til nye sykkelritt i det populære området i år.

– Vi har gitt tillatelse til arrangementet etter å ha vurdert alle sider og konsekvenser ved rittet, også de negative, sier Trond Enkerud i Bymiljøetaten i Oslo.

Han har jobbet med både arrangøren IF Frøy, Østmarkas Venner, NOTS og andre berørte organisasjoner i prosessen med Terrengsykkelrittet 2016.

– Vi er positive til terrengsykling og til Terrengsykkelrittet, og håper det blir et flott arrangement i år. Vi mener vi har kommet fram til en løsning som tar hensyn til alle de berørte, og som ivaretar interessene til terrengsyklistene, naturvernorganisasjonene og andre brukere av området, sier Enkerud.

I behandlingen av søknaden fra Terrengsykkelrittet har Bymiljøetaten vært opptatt av å komme fram til en løype alle kan leve med.

– Vi har hatt kontakt med flere organisasjoner underveis, og tatt hensyn til noe av det de har kommet med, sier han, og forklarer at valget av trasé er ett av momentene det har vært mest diskusjon rundt.

– Bymiljøetaten har landet på at en mest mulig fast trasé som i størst mulig grad bruker de stiene der det nå er gjort en del arbeid med å tilrettelegge og forsterke slik at det ikke blir slitasje, sier han.

20-09-02_lightboxorg
GJØRMETE: Det ble en våt og strabasiøs ferd for Lars Granberg og de andre rytterne i Terrengsykkelrittet 2015. Foto: Snorre Veggan.

GJØRMETE: Det ble en våt og strabasiøs ferd for Lars Granberg og de andre rytterne i Terrengsykkelrittet 2015. Foto: Snorre Veggan.

Les også: NOTS stiller krav til Terrengsykkelrittet

Bjarne Røsjø, som er styremedlem i Østmarkas Venner, håper at den nye løypa vil gi færre brukerkonflikter og mindre slitasje på stiene.

– Vårt primære standpunkt er at slike ritt ikke burde tillates i år, men det slaget har vi tapt. Vi fikk beskjed allerede i januar om at Bymiljøetaten ville innvilge søknaden til Terrengsykkelrittet, sier han.

Han understreker at Østmarkas Venner er mest opptatt av Oslo kommunes ansvar.

– Vi var svært kritiske til gjennomføringen av Terrengsykkelrittet i fjor etter det vi så av slitasje på stiene, og vår kritikk var i hovedsak rettet mot myndighetene, ikke rittet i seg selv. Terrengsykkelrittet har bare gjort det de hadde fått lov til av Bymiljøetaten, sier Røsjø.

I organisasjonens øyne har ikke Bymiljøetaten og kommunen stilt strenge nok krav til arrangøren i form av tiltak som reduserer brukerkonflikter og slitasje.

– Derfor sendte vi et brev til Bymiljøetaten med en rekke krav. Vi mener at myndighetene har vært for slepphendte med å gi tillatelser, og ett av kravene vi stilte til Bymiljøetaten, er at de lager en skikkelig prosedyre for arrangering av terrengsykkelritt. Det har myndighetene bare delvis etterkommet, sier Røsjø.  

– Vi mener Terrengsykkelrittet burde ha en fast trasé. Det ville redusere konfliktene mellom syklister og turgåere. Men gjennomføres rittene på en mer ansvarlig måte, og med vekt på å unngå slitasje, så tror jeg blir færre konflikter rundt Terrengsykkelrittet, sier Røsjø, og legger til at Østmarkas Venner ikke ønsker er forbud mot terrengsykling.

– Det er ikke slik at vi er mot terrengsykling og mot Terrengsykkelrittet. Det ville vi ikke kommet noen vei med. Det vi har problemer med, er at når det er så mange med som 800 og enda flere, så blir det slitasjeskader, sier Røsjø, men forklarer til at i utgangspunktet skulle Østmarkas Venner helst sett færre organiserte ritt i området.

Foran årets utgave av Terrengsykkelrittet har det vært lagt ned betydelig arbeid med ny løypetrasé. Rittarrangøren har søkt Bymiljøetaten om tillatelser til å utbedre og endre traséen, og har samarbeidet med både NOTS og Østmarkas Venner om tilrettelegging av den nye traséen. Østmarkas Venner har kommentert traséen i en høringsuttalelse til Bymiljøetaten, hvor det fremgår at årets trasé er bedre enn fjorårets.

Resultatet er en løype som er langt mer motstandsdyktig både når det gjelder å takle økt trafikk og å unngå erosjon ved våte og gjørmete forhold, og som i større grad går utenom de mest populære turstiene.

Les også: Lover forbedring av Terrengsykkelrittet

Arrangørklubben gleder seg
Jørn Michalsen i IF Frøy skryter av innsatsen NOTS har lagt ned i samarbeidet.

– Det de har gjort er formidabelt. Nå tror jeg vi har en trasé som både er bærekraftig og skal tåle en del vær, samt at vi har en reserveløsning også om det skulle bli riktig ille, sier han.

Arrangøren støtter tanken om mer eller mindre fast trasé for rittet. 

– Selv om Terrengsykkelrittet nærmer seg en løsning med en mer fast trasé, blir heller ikke årets utgave den endelige versjonen. Det er fordi både Haraløkka der rittet har pleid å starte og NM-arenaen på Grønmo er under ombygging denne våren og sommeren. Derfor er årets start og mål lagt til Skullerudstua. Men mesteparten stiene som brukes i rittet vil være de samme som i kommende utgaver, sier Michalsen. 

Publisert 25. mai 2016 kl 11.00
Sist oppdatert 25. mai 2016 kl 11.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen