Gunn-Rita Dahle Flesjå er ansatt i et treårig prosjekt i Trygg Trafikk Rogaland. Prosjektet har som formål å tilrettelegge for å gjøre sykling tryggere for barn og unge, få flere til å sykle og gå, og arbeide mot nullvisjonen om ingen drepte eller skadde i trafikken. 

– Vi ønsker at flere barn i Rogaland skal bruke sykkel for å komme seg dit de skal, og at det skal skje på en trygg måte. Gode sykkelferdigheter legger grunnlaget for at barna er oppmerksomme i trafikken og gjør dem også bedre rustet til å møte trafikkens utfordringer uten å havne i ulykker, sier Dahle Flesjå i en pressemelding fra Trygg Trafikk. 

Annonse

Sykkelferdigheter, mestring og trafikkopplæring i skolen er blant oppgavene Dahle Flesjå skal jobbe med i den nye stillingen. Ett av målene til prosjektet er at alle skoler skal utvikle sin egen sykkelløype med elementer som inspirerer til fysisk aktivitet og bygger sykkelferdigheter gjennom lek og opplevelser. Dette skal også knyttes opp til et nettbasert undervisningsopplegg som også inneholder teori. 

Dahle Flesjå jobber foreløpig 50 prosent i prosjektet, men øker til full tid fra 1. april. Prosjektet har støtte fra fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland og samarbeider med kommunene i fylket og foreldreutvalg på skolene. Dahle Flesjå la opp proffkarrieren etter sesongen 2018. Da hadde hun konkurrert på internasjonalt nivå i over 20 år.  

Setter ikke vekk rittsykkelen
Noen ritt og sykkelprosjekter har Dahle Flesjå også denne sesongen, selv om hun stiller med lavere skuldre nå. 

– Min største utfordring i 2020 blir Salzkammergut Trophy i Østerrike i juli. Der sykler jeg lang distanse (210 kilometer, journ.anm.), og håper mange andre nordmenn også blir med der. Nordsjørittet er en selvfølge, og jeg vurdere også Grenserittet og UltraBirken, samt maratonritt i Romania og Ungarn, og Roc d’Azur i Frankrike, så det er mye spennende på sykkel, sier Dahle Flesjå. 

Videre legger Dahle Flesjå opp til å være med Merida Grassroot samling i april, Riva Bike Festival i Italia i mai,  Sea Otter festivalen i Girona i månedsskiftet mai-juni, samt at Dahle Flesjå er ambassadør for UCI-rittet Arctic Race of Norway i august.  

Gunn-Rita Dahle Flesjå
Gunn-Rita Dahle Flesjå er ansatt i Trygg Trafikk