Filmen “Born from the Backcountry” er en ny film fra Freehub Magazine.

Filmen følger syklistene Thomas Vanderham og Veronique Sandler sammen Retallack Lodge sitt stibyggecrew mens de camper i en dal i en uke for å bygger stier til stisykling.