Noen av de mest spektakulære sykkelbildene vi har sett, er tatt i nabolaget til Trollveggen.

Det betyr derimot ikke at det ikke fins muligheter for fine sykkelturer i kystlandskapet i Fræna og i Moldemarka.

Dette området har ikke vært blant de fremste reisemålene for stisyklister så langt, men det kan endre seg etterhvert som ivrige entusiaster oppdager nye stier og bygger det de synes mangler. 

Syklingen

Nedkjøringen er målet for turene i Romsdal. En grov stisykkel eller endurosykkel er det vanligste redskapet. I Moldemarka er det variert sykling med mye barnålssti. I Fræna sykler du i forblåst landskap nesten uten vegetasjon. I Skorgedalen, på den andre siden av fjorden, er du omkranset av tett skog.

Her finner du noen forslag til stisykling i Romsdalen.

Stiene

Moldemarka har mange turgåere og mange stier. Syklistene har gjort noen av disse stiene til sine ved å ta dem i bruk, vedlikeholde og utbedre. Likevel er det fremdeles ganske krevende sykling i et terreng der det faller mye nedbør. De siste sesongene er det bygget klopper over flere myrer for å binde sammen fine stiseksjoner til en sammenhengende tur.

Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge
Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge
Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge
Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge

Sykkelmiljøet

Stisykling er en relativt ny gren i området, miljøet vokser sterkt. Folk rundt ingeniørbedriften Axess har ledet an i arbeidet med stibygging i samråd med kommunen. 

Lokalt stivett

Noen turgåere er skeptiske til den økte sykkeltrafikken i Moldemarka, men det har ikke vært store konflikter så langt. Generelt må du vise hensyn, og velg gjerne en av stiene som er tilrettelagt for sykling, spesielt i perioder med mye regn. 

I Terrengskolen gir Aslak Mørstad deg en innføring i de 10 stivettreglene.

Sykkelbutikker 

Sykkelbutikkene Reser og Sykkelhuset har både stisykler, verksted og kompetanse. 

Mer info: Facebook-gruppa Stisykling Møre og Romsdal. 

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.