Stiguide til Moldemarka

Denne stituren starter på parkeringsplassen ved Romsdalsmuseet i Molde. Turen er middels krevende og fra topp-punktet Varden, kan du nyte fin utsikt over Molde-panoramaet. Stien byr på flere bygde elementer og morsomme stipartier.

Sist oppdatert: 1. august 2021 kl 09.50
I Moldemarka har det i senere år utviklet seg et stisyklistmiljø som både bygger og utbedrer stier. Pål Nakken gir på ned Axess-stien. / Stisykling i Norge.
I Moldemarka har det i senere år utviklet seg et stisyklistmiljø som både bygger og utbedrer stier. Pål Nakken gir på ned Axess-stien. / Stisykling i Norge.

HVOR?

  • Kommune: Molde
  • Lengde: 20-30 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Turen består av to sløyfer fra samme utgangspunkt.

Hvis ønskelig kan du fint dele opp turen.

Sykle opp den Grønne Korridor fra parkeringsplassen opp til knutepunktet Grua ( åpen plass ved veikryss. ) Her tar du til høyre, og følger grusveien oppover. I første veikryss på en bakketopp, tar du andre til høyre. 

Følg stien til du kommer til ny grusvei, får ei hytte på høyre side, etter en liten nedoverbakke skal du ta til venstre skiltet mot Moldevatnet på grus. 

Hold rett fram på grusvei, etter ei myr på venstre side får du en bratt motbakke hvor du skal ta til høyre over en bakketopp, og deretter til høyre igjen og over en trebro. 

Følg stien til Øverlandsvatnet, og ta til venstre inn på smal gruset sti like før demningen. Kommer til veikryss nedenfor ny demning, her skal du krysse veien og ta rett fram videre på smal sti. Følg stien langs Bergsvatnet, i første stikryss skal du ta skarpt til høyre mot Fannebostad. Stien kommer ned til ny grusvei som går mot Tusten. Ta til venstre og følg den et stykke før du tar til høyre på ny sti like etter at veien gjør en markert venstresving. 

Følg stien til østsiden av Nordbyen skole, kryss rett over asfalten inn på ny sti. Ta til høyre i første stikryss. Stien kommer ut på en annen asfaltert vei, som du følger 50 meter nedover til venstre før du tar av på ny sti 50 på andre siden av veien. 

Her skal du ta til høyre, og så skarpt venstre i to påfølgende stikryss. Stien kommer ut på grusvei, følg den til en lysning. Her tar du venstre inn på sti med trebygde elementer. Vær oppmerksom, like etter treelementene går stien brattere ned til venstre. 

Du passerer en trafostasjon på høyre side, fortsett utforkjøringen nedover. Kryss en asfaltvei, og et kort stiparti til før du kommer ut på Løkenvegen. Her skal du ta til høyre, og følge Birkelandsveien til du kommer til et parkering-forbudt-skilt ved en bekk. Her tar du inn til høyre på sti. Bratt og hard klatring oppover mot Nordbyen igjen. Stien kommer ut på asfaltvei, som du følger helt opp til Olav Oksviks vei. Følg denne veien fram til kryss hvor det står «Turparkering» på skiltet.  Ta her til venstre over veigrøfta og inn på sti. 

Etter en liten utforkjøring kommer du ned på en gruset sti. Her tar du til høyre og inn i ny klatring. Så kommer to kryss hvor du skal ta til venstre etter hverandre. 

Stien dropper ut på grusvei. Følg denne vestover 150 meter og ta skarpt til venstre inn på smal sti. (Hvis du har passert en bekk har du kommet litt for langt) 

Følg stien nedover langs østsiden av bekken til du kommer til ei trebru over bekken like ved Romsdal Videregående skole. Følg Langmyrveien vestover fram til denne krysser Moldeelva. Ta til høyre på grussti like etter brua.  

Følg grusveien på vestsiden av elva helt til toppen hvor du kommer til et Y-kryss. Ta 180 grader til venstre, mot Nonsmyra og Hatlelia, turen går over Hatlehaugen. 

Passerer et kryss på høyre side, da er det første stien inn til venstre ved en lyktestolpe. 

Hold retningen i to stikryss. En morsom utforkjøring følger, før du kommer ned til et Y-kryss på grus. Ta til høyre og så brått inn på sti igjen. 

Hold baksiden av Hatlehaugen, og så til høyre i to stikryss. Stien kommer ut på grusveien ned mot Grua ved et kryss. Er du fornøyd, kan turen avsluttes her. Vil du ha en runde til, tar du rett fram på sti. Denne kommer ut på grusveien Gamle Vardevei, som du skal følge til toppen på Varden. 

Ved Varden kan du nyte fin utsikt over Molde-panoramaet. Stien fortsetter innover fjellet mot ei stor mast. Ved masta sykler du østover på sti, og i første stikryss holder du mot høyre. Herfra og ned går Axess-stien, med flere lagde og bygde elementer. Den krysser Vardevegen, og inn på Ola Ringarmyra på et langt parti med treklopper. Passerer så på nedsiden av Storlihytta, før den krysser Gamle Vardeveg, og inn på et siste morsomt parti helt ned til Grua og Romsdalsmuseet igjen. 

  • Vanskelighetsgrad: 3-4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 21 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 900 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved Romsdalsmuséet

Har du en GPS med kartvisning, kan du laste ned koordinatene her og følge sporet når du sykler.

Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Romsdal med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Publisert 28. mai 2019 kl 09.16
Sist oppdatert 1. august 2021 kl 09.50
annonse
Relaterte artikler

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen