På ryttermøte før start, ble avslutningen på etappe to beskrevet som litt krevende, og at man burde følge litt ekstra med, på grunn av noen kuler mot slutten. Stien er et spor som er brukt av skogsmaskiner, og i slike spor får man gjerne avsetninger med jord som blir til kuler. Så også her, og rytterne kom ovenfra i stor fart, inn i segmentet som på kalles «Logging run» på Strava. Etappe to begynte oppe på Grimsåsen som er et kjent turmål for stisyklister. Der krysset etappen over, og endte på østsiden av åsen. 

Siden rittet ble kjørt «blindt» (altså at rytterne ikke har fått besiktiget løypen på forhånd, var det opptil flere ryttere som fikk seg en overraskelse helt mot slutten av etappe to. Noen håndterte det bedre enn andre, og Albin Littorin Sandbu tok det helt ut. Se bare bildet i slutten av saken. 

Les også: Fem feil stisyklister gjør