Dette er noen av ildsjelene bak det nystiftede NOTS Telemark: (Fra venstre) Pål Pulsen Wilhelmsen. Christoffer Fink, Kjetil Haugersveen, Åsmund Isaksen, Rune Aarhus og Arne Kildahl. Foto: NOTS Telemark
- 12/05/17
Nå kommer NOTS til Telemark
av: Ingeborg
12.05.17 07.00
Skal samle stisyklistene i fylket med faglig tyngde og engasjement.

– Terrengsykling, og særlig grovere stisykling, vokser raskt i regionen, og vi ser at på enkelte plasser i landet har utfordringer med grunneiere og andre brukergrupper. Slik er det ikke her, men vi ønsker å være føre-var, og etablere en organisasjon som kan gå foran, kommunisere stivett og holdninger blant syklistene og som også kan ta ansvaret med å få til samarbeid med grunneiere, Fylkesmannen, kommuner og andre brukerorganisasjoner, sier Kjetil Haugersveen, som er en av initiativtakerne til det nye lokallaget.

– Det største problemet er jo ikke at stiene brukes for mye men at de brukes for lite og gror igjen. Det viktige er å få fram at det er positivt at folk bruker naturen, og vi vil gå i bresjen for å få en god dialog med grunneiere, kommuner og andre brukergrupper, sier han.

Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter 

Derfor er NOTS Telemark opptatt av å ha med seg folk fra hele fylket inn i styret og folk med ulik bakgrunn og tilnærming til stisykling, slik at organisasjonen favner bredest mulig både geografisk og demografisk.

Stor faglig tyngde
Når vervene i NOTS Telemark nå skal fordeles, er det mange sterke kandidater til alle poster.

Haugersveen har selv mange års erfaring med organisasjonsliv fra Norges Idrettsforbund og Telemark Idrettskrets, og er nå idrettskonsulent i Bamble kommune. Han kommer til å ha mye av ansvaret for høringsutkast og planarbeid.

I gruppa sitter det også grunneiere slik som Rune Aarseth i Vinje som har anlagt egen fatbike park i Øyfjell i Vinje, fagfolk som professor i friluftsliv Tommy Langseth ved Høgskolen i Sør-Øst Norge Avdeling Bø, masterstudent Arne Didrik Kildahl som for tida skriver masteroppgave om stisykling, og Randi Iren Helgøy som er underviser i friluftsliv og kroppsøving på Grenland Folkehøgskole, så vel som engasjerte stisyklister som ser nytten av å ha en felles stemme utad.

– Vi har stor faglig tyngde i NOTS Telemark, sier Haugersveen.

Les også:  Vi må gjøre det enklere for folk å forstå relevansen til NOTS 

Tungvekteren er gullstandarden
Av konkrete prosjekter er tilrettelegging høyt oppe på lista. Når styret får konstituert seg, vil de plukke ut noen områder der de kan tilrettelegge stiene bedre og mer bærekraftig.

– Et anlegg som Tungvekteren i Arendal er jo noe å strekke seg etter. Men det vil være prosjekter vi kan utføre med krafser, spader og hekksakser vi skal drive med, og ikke maskinbygde løyper, sier Haugersveen. 

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 


 
 
VIS KOMMENTARFELT
Grenserittet etappe blir i år to dager i stedet for tre. Foto: Arrangøren
Etter fjorårets premiere med tredagers stisykkelritt har Grenserittet besluttet å legge om...
Lokallagene er en kilde til rekruttering til sentralstyret, men foreløpig er det tynt med kandidater til vervene som er på valg om tre uker. Foto: Øyvind Haugen
Tre uker før årsmøtet står NOTS fortsatt med svært få kandidater til vervene som må fylles.
Store opplevelser på Vestre Nøkkvann. Foto: Sture Pettersen
Seks islagte vann, 19 kilometer og 15 minus. Se bildene fra langturen på skareføret.
Eirik Fiskvik og Ole Hem sykler Trans Cape i Sør-Afrika i begynnelsen av februar. Foto: Privat
- 19/01/18
Rivaler blir lagkamerater i Sør-Afrika