Genierklærte Dave Weagle står bak flere av terrengsyklingens viktigste nyvinninger de siste årene.

Mest kjent er han for multilink-opphenget DW-link.