Skulderstroppene hektes sammen over brystet.

Du har flere løkker å velge mellom for å justere hvor stramt sekken skal sitte.