Erfaringene fra prøveprosjektet med regionlag i fjor var så gode at styret i NCF Øst på årstinget tidligere i vinter vedtok å satse videre på laget kommende sesong, sier Lena Øverbye i NCF Øst.

Hun er en av ildsjelene bak regionlagprosjektet, og opplever at tilbudet er godt mottatt både fra NCF sentralt, i region Øst, i de enkelte klubbene, og ikke minst utøverne sjøl. Intensjonen med laget er å gi satsende utøvere et tilbud på tvers av klubbene i regionen.