Følgende ryttere sykler for Sørensen Racing 2018: Martine Opsahl, Marit Sveen, tvillingene Tobias og Anders Halland Johannessen, Knut Røhme og Erik Kay.

– Disse er allerede blant det beste i Norge, men de trenger matching internasjonalt for å kunne ta et steg videre, og det kan vi bidra med, sier Jonas Strømberg, som er en av ildsjelene bak det nye profflaget.