Terrengsykkeltilbudet på Wang har oppstart høsten 2019 og blir en del av Wang Utholdenhet. 

Fra før består Wang utholdenhet av langrenn, skiskyting og orientering. Terrengsykkeltilbudet ble etablert etter at klubbene i Oslo-området og NCF Øst kontaktet Wang med en forespørsel om å lage et opplegg for syklister. Kristian Gilbert, som er toppidrettssjef på Wang i Oslo, ser terrengsykling som et naturlig tilskudd til disse idrettene. 

Annonse

Det er Ove Sollie som blir hovedtrener. Han vil ha ansvaret for det sportslige innholdet, i henhold til Norges Cykleforbunds utviklingsfilosofi og utviklingstrapp. Wang utholdenhet legger også til rette for at utøvere som ønsker å satse på langrenn om vinteren og sykling i barmarksesongen ikke behøver å velge bort den ene idretten.  

Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter er glad for at ambisiøse utøvere i Oslo-området nå får et spisset satsingstilbud lokalt. 

- Hva betyr det for sporten å få et slikt tilbud i Oslo?
– Vi håper det kan være et godt tilbud for utøvere i Oslo, og at samarbeidet mellom skolen og klubbene blir godt, da det vil være en viktig faktor å få til.

- Hva tilfører tilbudet på Wang som ikke finnes i dag?
– Jeg er ikke kjent med hvilke skoler som tilbyr faget toppidrett i Oslo i dag. Men toppidrett i den offentlige skolen er meget variabelt, avhengig av om det er spesialkompetanse på den enkelte skolen. Om det er spesialkompetanse i grenen er det klart et bedre tilbud enn på en skole som ikke har det, med mindre utøverne er i en klubb med god sykkelkompetanse. Wang vil ha spesialkompetanse, noe som er et stort pluss for skolens utøvere. Men tiden som utøvere har tilgjengelig til trening på toppidrettslinjer er meget liten, og representerer bare en liten del av den totale nødvendige treningsmengden utøverne må igjennom. 

- Hvordan vil miljøet, landslaget og klubbene utnytte denne ressursen?
– I første rekke er det sterkt ønskelig at samhandlingen med skole og klubb bli optimalt. Det vil i praksis si at klubbtrener eller -trenere er knyttet opp mot skolen for å sikre kvaliteten på arbeidet. NCF har bidratt i en startfase med faglige input, og vi vil være tilgjengelig for sparring i det videre arbeidet. 

Les også: Derfor lykkes rundbanegutta 

- Hvordan skal Wang samarbeide med klubbene, regionen NCF Øst og landslaget?
– Vi håper skolen kan bidra til faglig heving av trenerkompetansen i Oslodistriktet. Dette vil øke sannsynligheten for bedre kvalitet på arbeidet som blir lagt ned. For NCF er det ønskelig at alle som sykler får så faglig godt opplegg som mulig. Wang og klubbene i samarbeidet vil kunne bidra til dette, slik at det blir flere ryttere på et høyere nivå som senere kan representere Norge.

Les mer om tilbudet på Wang i Terrengsykkel magasinet utgave 78/desember 2018 

Knudsen Storsæter trekker imidlertid fram at Wang og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) jobber etter ulike modeller for utøverne. Blant annet har klubbene en viktigere rolle for utøverne på Wang enn NTG-rytterne.

- Hvordan er opplegget på Wang annerledes enn det som NTG tilbyr? 
– Wang og NTG har to forskjellige modeller. NTG tar i langt større grad totalansvaret for utøverne, og antall treningstimer i skoleregi er langt over det Wang legger opp til. Trenerne på NTG har fulltidsstillinger, mens på Wang er det deltidsstillinger. Det betyr at opplegget i klubbene er mye viktigere for Wang-utøvere enn en NTG-utøvere. Det meste av treningen som skal gjøres, gjennomføres langt på vei i skoletiden for en NTG-utøver. Derfor blir det viktig i Wang-opplegget at det er et godt samarbeid med Oslo-klubbene og skolen, sier Knudsen Storsæter.