– Vi har gjort noen endringer på traséen i år, inkludert noen nye stipartier, men det er fortsatt en løype som passer nesten alle, melder arrangøren.  

Løypa i Steinhoggerrittet består nå av over 50 prosent sti gjennom historiske områder i og rundt steinbruddene ved Iddefjorden. Resten av det 46 kilometer lange rittet går på grus.