I forrige test leverte POC sine Joint Air VPD knebeskyttere.

Til denne testen har vi fått en litt annen variant – VPD Air Legs.