I forkant av vintersesongen 2017 søkte tjukksykkelmiljøet i Lillehammer om løyve til å preparere fatbikestier med snøskuter i Olympiaparken og rundt Abbortjern. 

Kommunen innvilget søknaden, og løyvet gjaldt for den ene sesongen. I fjor fikk de innvilget dispensasjonen igjen, og nå har kommunen fornyet dispensasjonen. Denne gangen gjelder tillatelsen for tre år, og løypekjørerne er klare til å fyre opp skuterne.