I forkant av vintersesongen 2017 søkte tjukksykkelmiljøet i Lillehammer om løyve til å preparere fatbikestier med snøskuter i Olympiaparken og rundt Abbortjern. 

Kommunen innvilget søknaden, og løyvet gjaldt for den ene sesongen. I fjor fikk de innvilget dispensasjonen igjen, og nå har kommunen fornyet dispensasjonen. Denne gangen gjelder tillatelsen for tre år, og løypekjørerne er klare til å fyre opp skuterne. 

– Løyvet fra kommunen gjelder for tre år, forutsatt at vi har tillatelse fra grunneierne. Og det har vi. Nå har det kommet 20-25 centimeter snø her de siste dagene, så nå regner vi med å komme i gang og få kjørt opp mye i løpet av denne uka og den neste, sier Lars Nes, som er ansvarlig for skuterkjøringen på Birkebeineren stadion.