I forkant av vintersesongen 2017 søkte tjukksykkelmiljøet i Lillehammer om løyve til å preparere fatbikestier med snøskuter i Olympiaparken og rundt Abbortjern. Kommunen innvilget søknaden, og løyvet gjaldt for den ene sesongen. I fjor fikk de innvilget dispensasjonen igjen, og nå har kommunen fornyet dispensasjonen. Denne gangen gjelder tillatelsen for tre år, og løypekjørerne er klare til å fyre opp skuterne. – Løyvet fra kommunen gjelder for tre år, forutsatt at vi har tillatelse fra grunneierne. Og det har vi. Nå har det kommet 20-25 centimeter snø her de siste dagene, så nå regner vi med å komme i gang og få kjørt opp mye i løpet av denne uka og den neste, sier Lars Nes, som er ansvarlig for skuterkjøringen på Birkebeineren stadion. Les også: Endelig skuterstier i Lillehammer Ubegrenset og gratisDet er Olympiaparken i Lillehammer som har fått løyve til å kjøre stiene med skuter. Det er ingen begrensninger på antall kilometer som kan kjøres, men området som kan preppes med skuter er begrenset. Løypene starter på Birkebeineren skistadion, der Birkebeinerrennet har målgang. Tilbudet skal være gratis, og det er åpent for alle. I tillegg til de skuterkjørte traséene har syklistene også supplert med trugetrødde løyper de siste vintrene.Saken fortsetter under Brukes flittigTom Ruud, som er en av initiativtakerne til prosjektet, ser at tilbudet favner bredt og at skuterkjørte tjukksykkelløyper senker terskelen for å prøve seg. – Vi ser at mange bruker området hele tiden. Skuterstier er enklere å sykle enn trugetrødde stier. De trugetrødde stiene blir mye smalere, og så fort man styrer utenfor sporet så velter man. Brede skuter spor er flott for barn og de som er ferske på fatbike.Les også: Sykler i skuterspor Lang prosessRuud og fatbikemiljøet jobbet i halvannet år med prosjektet før de sendte inn den første til kommunen. De kontaktet Olympiaparken, innhentet tillatelser fra de aktuelle grunneierne og tegnet inn de prosjekterte traséene i et kart. Derfor var gleden stor da søknaden ble innvilget i fjor. Gleden var minst like stor da løyvet ble fornyet i år, og nå for tre år. Les også: ABC i vintersykling Ruud understreker også at det er hele fatbikemiljøet i Lillehammer som står bak prosjektet. – Her er det mange sykkelgale mennesker som har bidratt. Alle som hadde litt dårlig magefølelse siden de ikke har truger eller har tråkket en meter løype, kom på banen og hjalp til med og skaffe tillatelse til å kjøre skuter, sier Ruud, som ikke vet om andre steder med liknende tillatelser i Sør-Norge. Interessert i fatbike? Vintersykling på sitt beste. Her finner du saker om turer med fatbike, tester av fatbike, fatbikeløyper og tilbehør til vintersykling. Fatbikedekk, klær og annet tilbehør.