Juks, mobbing, surmuling fra utøvere som ikke får den plasseringen de håpet og ønsket, mangel på respekt for trenere og andre utøvere, kritikk av arrangører og kommissærer er riktignok sjeldent på terrengsykkelritt i Norge. Men med stadig flere ryttere og økt rekruttering til sporten, ser grenutvalget for terrengsykkel i NCF et behov for å etablere klare retningslinjer for holdningsskapende tiltak rundt god sportsånd. 

Se utkast til regelverket nederst i saken

– Vi har sett noen tilfeller av både utøvere og foreldre som blir litt ivrige og glemmer god sportsånd. Det er nok ingen som ønsker å fremstå som utøvere med dårlig sportsånd eller overivrige foreldre, men det kan være raskt å glemme i kampens hete. Grenutvalget i terreng har derfor laget utkast til «Fair Play»-spilleregler for utøveren, og foreldre, trenere og ledere, og vi håper at disse retningslinjene kan bidra til at flere reflekterer over egen oppførsel, sier Tord Bern Hansen, som både sitter i styret i NCF og i grenutvalget for terrengsykkel. 

Han forklarer at det er flere grunner til at dette initiativet om «Fair Play»-regler kommer opp akkurat nå, men hovedårsaken er at deltakelsen i Norgescupritt øker. Da blir det flere tette dueller, og flere ryttere med ulikt nivå og hastighet som er ute i løypene samtidig. Det kan skape høyt engasjement både blant utøvere og foreldre, så for å unngå konflikter som følge av dette og sørge for at terrengsykkelsporten oppleves som et inkluderende og godt miljø, vil NCF nå innføre kjøreregler for alle parter. 

Han understreker samtidig at grenutvalget ikke opplever usportslig oppførsel som noe stort problem i terrengsykling, men at NCF ønsker å være i forkant. 

– Vi ønsker på denne måten å sette fokus på respekt og gode holdninger, slik at vi kan unngå uheldige episoder i fremtiden og at terrengsykkelsporten er et godt sted å være for alle, sier Bern Hansen.

I forkant av sesongen 2019 innførte NCF regler for utstyr i aldersbestemte klasser i terrengsykkel for å sørge for at utøverne konkurrerer på mest mulig like og rettferdige vilkår.

Les mer: NCF innfører nedre vektgrenser på sykler 

Saken fortsetter under

Inspirert av de store lagidrettene 
I arbeidet med spillereglene for god sportslig oppførsel i terrengsykling, har NCF blant annet sett på hvordan de store lagidrettene som håndball og fotball har jobbet på dette området. 

– Dette er idretter som har tatt utfordringen seriøst og satt fokus på problemstillingen. Derfor har vi har blant annet hentet inspirasjon fra dem til våre retningslinjer, sier Bern Hansen. 

Todelt regelsett
«Fair Play»-dokumentet som legges fram av NCF i dag består av to sett regler: ett for utøvere og ett for foreldre, trenere og ledere. Nå ber grenutvalget om innspill og tilbakemelding fra miljøet, slik at NCF kan etablere et endelig regelverk og rammer for det holdningsskapende arbeidet rundt Fair Play. 

– Vi synes dette er et viktig holdningsskapende arbeid, og ønsker å engasjere de som deltar i sporten om det forslaget vi har utarbeidet. Etter at vi har fått tilbakemeldinger, vil vi sammenfatte et justert utkast, sier Bern Hansen. 

Fair Play i terrengsykling – for utøveren

 • Vis respekt for trenere, kommissærer og arrangører
 • Vis respekt for treningskamerater og konkurrenter
 • Vi jukser ikke, men følger de reglene som gjelder
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med syklingen
 • Stopp og hjelp andre utøvere om du ser han/hun er alvorlig skadet
 • Ta og vinne med samme sinn

Fair Play i terrengsykling – foreldrevettregler

 • Gi oppmuntring til alle utøvere
 • Gi oppmuntring både i medgang og motgang – ikke gi kritikk
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap
 • Respekter gjeldende regelverk
 • Støtt arrangører og kommissærer – ikke kritiser avgjørelser, men kom med konstruktiv tilbakemelding og forslag til forbedringer i egnede kanaler
 • Vis respekt for det arbeid klubben og arrangører gjør – tilby din hjelp

Interessert i ritt? Her har vi samlet alt om norske ritt og ritt i utlandet, rittresultater, nyhetssaker og rittreportasjer fra rundbane, maraton, enduro og utfor