Lezyne har æren for at mange av dagens minipumper har forlengerslange.

Lezyne brakte dem til moderne minipumper for snaue ti år siden.