Korte stem er hot for tiden, og trenden er slik at stemlengden nå skal defineres ut i fra bruk, snarere enn størrelse på syklisten.

Derfor kommer flere og flere sykkelprodusenter med like lange styreframspring på stisyklene sine, uansett størrelse på rammen.