Etter hver av Norgescuphelgene i rundbane denne sesongen, har NCF sendt ut en spørreundersøkelse til deltakerne. Disse tilbakemeldingene har resultert i at grenutvalget gjør noen endringer rundt avviklingen av Norgescupritt som trer i kraft allerede for de resterende Norgescuprundene denne høsten. Se fakta nederst i saken

– Første halvdel av sesongen er gjennomført, og grenutvalg terreng har gått gjennom resultatene så langt for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre justeringer før høstsesongen. Vi har også sendt en oppsummering av undersøkelsen til rittlederne. Etter sesongen gjør grenutvalget en grundigere gjennomgang av materialet som vi bruker som grunnlag for å vurdere endringer av kjøreplan, løypenorm, øvelsesprogram og andre rammeforhold, sier Tord Bern Hansen, som både sitter i grenutvalget for terreng og i styret i NCF.

Annonse

Undersøkelsen inneholder noen standardspørsmål. I tillegg kan hver arrangør legge til noen få individuelle spørsmål, og rytterne har mulighet til å gi friteksttilbakemeldinger. 

Saken fortsetter under

Endringene som innføres i Norgescupen nå lanseres for å gi bedre flyt og bedre opplevelse for rytterne. Foto: Kristoffer Kippernes
Endringene som innføres i Norgescupen nå lanseres for å gi bedre flyt og bedre opplevelse for rytterne. Foto: Kristoffer Kippernes

Gode formater og spennende arenaer
– Jevnt over er rytterne er meget godt fornøyd med arrangementene. På en skala fra 1 til 6 skårer tempo-, kortbane- og rundbanerittene over 5, og jeg er imponert over standarden på Norgescup- og NM-arrangørene, sier Bern Hansen, som synes det er ekstra trivelig at rytterne roser den jobben arrangørene legger i rittene. 

– Rytterne har gitt veldig mange gode og hyggelige tilbakemeldinger til arrangørene, slik som at «arenaen er et fantastisk sted», «svært publikumsvennlig» og «varierende og morsom rundbaneløype». 

Les også: Nå får gutter og jenter sykle samme løyper og like lenge 

Utfordringer med avvikling, merking og tidtaking
Deltakerne har også gitt tilbakemeldinger om utfordringer med hvordan øvelsene avvikles, merking av løyper og linjer, og hvilke løyper som brukes i de ulike klassene. 

– Dette er gode tilbakemeldinger som gir oss muligheten til å heve kvaliteten ytterligere. For eksempel ved grep som å ikke starte enkelte klasser så tett på hverandre, bedre merking av A- og B-linjer, og bredere oppløp før mål, sier Bern Hansen, og understreker at det også er ulike oppfatninger blant rytterne.  

– På enkelte områder er noen fornøyd, mens andre gjerne skulle hatt endringer. Det gjelder blant annet bruk av A- og B-linjer og starttider. Enkelte ønsker at alle linjer skal være åpne for aldersklassene 15/16 år og master, mens andre synes det er bra at krevende A-linjer er stengt, sier han. 

Videre har rytterne også meldt om problemer med tidtaking, særlig i starten av sesongen. 

– Vi ser at bytte av tidtakerleverandør med innføring av nytt påmeldings- og resultatsystem har vært en utfordring, men at det har blitt litt bedre utover i sesongen, sier Bern Hansen.

Les også: 
NCF innfører nedre vektgrenser på sykler 
Slik gjør du sykkelen tung nok – om den er for lett 

Saken fortsetter under

Tidtakingen er ett av punktene utøverne har kommentert som mangelfullt i brukerundersøkelsene fra første halvdel av sesongen. Foto: Lena Øverbye
Tidtakingen er ett av punktene utøverne har kommentert som mangelfullt i brukerundersøkelsene fra første halvdel av sesongen. Foto: Lena Øverbye

Endringer allerede fra førstkommende runde
Basert på tilbakemeldingene fra undersøkelsene denne våren, blir det gjort noen endringer som trer i kraft allerede for de siste Norgescuprundene denne sesongen, spesifikt for master og aldersbestemte klasser. 

– For høstsesongen i år vil grenutvalget be arrangørene passe på at mastersyklistene stiller seedet på tvers av klassene, og ikke innbyrdes i hver klasse. Det vil gi bedre flyt og sikkerhet, men også bedre konkurranse på tvers av klassene. Vi vil også presisere hvordan startoppstillingen i aldersbestemte klasser skal være, sier Bern Hansen. 

For de disse klassene vil oppstillingen avhenge av alder. 

– I klassen 15/16-år er det oppstilling etter ranking. I klassen 13/14-år stiller vi opp rytterne for å bidra til god flyt og redusere risikoen for uhell. I de andre klassene er det loddtrekning, forklarer han. 

Grenutvalget vil også dele andre erfaringer og tilbakemeldinger fra vårens ritt med høstens arrangører, men på disse områdene blir det ikke gjort noe krav om konkrete endringer for inneværende sesong. 

Neste runde i Norgescupen rundbane er Dalatråkken MTB kommende helg. Der blir det arrangert rundbaneritt på lørdag med UCI-kategori 2 for junior og senior, og kortbane på søndag med UCI-kategori 3 for junior og senior. Begge rittene inngår også i mastercupen og NCF ranking for 15/16-års-klassen. 

Grundigere evaluering etter sesongen
Fram mot neste sesong vil grenutvalget evaluere tilbakemeldingene fra hele sesongen under ett, samt hvordan grepene som gjøres for de siste rundene i sesongen fungerer i praksis. 

– NCF ønsker å fortsette å utvikle Norges Cup og NM-rittene i terrengsykling. Vi ønsker å takke ryttere som har bidratt med sine tilbakemeldinger og arrangørene som legger ned mye tid og krefter i å lage en sykkelfest og fine ritt. Dette er verdifulle innspill som gjør at vi kan bidra til enda bedre opplevelser i alle klasser, sier Bern Hansen.

Saken fortsetter under

NCF ba rytterne om tilbakemelding på Norgescuprittene, og tar innspillene til etterretning. Foto: Lena Øverbye
NCF ba rytterne om tilbakemelding på Norgescuprittene, og tar innspillene til etterretning. Foto: Lena Øverbye

Langsiktig prosess
Formålet med undersøkelsen er å få innspill og tilbakemeldinger fra rytterne om hvordan NCF og arrangørene kan utvikle og forbedre nasjonale og internasjonale ritt som arrangeres i Norge. Grenutvalget vil også bruke tilbakemeldingene til å vurdere hvordan de bedre kan legge til rette for arrangørene innenfor de rammene som gjelder for slike ritt, slik som regelverk, løypenorm, tidsplan, startrekkefølge og øvelser, felles tidtakingstjenester og påmelding, sier Bern Hansen.

Spørsmålene er utformet i samarbeid mellom arrangørene, grenutvalg terreng og arrangementsansvarlig i NCF, og svarene er behandlet anonymt. 

FAKTA: Endringene i Norgescup rundbane høsten 2019

  • Mastersyklistene skal stille seedet på tvers av klassene, og ikke innbyrdes i hver klasse.

  • I klassen 15/16-år er det oppstilling etter ranking

  • I klassen 13/14-år stiller arrangøren opp rytterne for å sikre best mulig flyt og redusere risikoen for uhell. 

  • Andre aldersbestemte klasser har oppstilling etter loddtrekning